Seznam.cz   Webzdarma.cz   Fakulta sociálních věd UK   Katedra sociologie UK FSV   TAJEMNIK-Studijní inf. systém   areál UK v Jinonicích   Sociologický ústav AV ČR   Sociologické úterky

[http://sscr.wz.cz]    © J. Šafr (2003-04)OBSAH - Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí - Tuček Milan a kol.

Sociální struktura ČR

Od AR 2004-05 nahrazeno jednosemestrální přednáškou
Sociální struktura ČR, stav, vývoj (S2005).

přednášející: Doc. Milan Tuček, CSc.

Sociální struktura ČR I. a II. (ZS/LS 2003-04; S2203)


OBSAH - Česká společnost v transformaci - Machonin Pavel, Tuček Milan (eds.)
Podklady k přednáškám archiv původních kurzů na http://www.mujweb.cz/www/10let
10 let transformace/Čs. spol. v transformaci

Kritické čtení ze současné české sociologie

v ZS 2004-05 "Transformace české společnosti" (S2117)
vyučující: PhDr. Jiří Šafr

pondělí od 14:00 (uč. 3018)
info o kurzu na stránce ISS UK FSV.
V AR 2004-05 byl podobný seminář součástí předmětu Sociální struktura ČR.
nový mg. kurz  Měření sociálního statusu (SM122)v ZS 2005 nebude.
Sylabus
1. varianta kurzu: polit. orientace, soudržnost a dal.
 (platí pro ZS 2004)
Texty ke čtení  Na příští seminář čtěte
Harmonogram ZS 2004 Seminární práce - instrukce Rezervace textů
Seznam studentů Přehled docházky Reference (monografie, které čteme)
Seminární práce studentů Přehled uskutečněných referátů Odkazy (týkající se textů v čs. sociologii)
Instrukce na referáty Aktivita studentů S ZS 2004 archiv na http://www.mujweb.cz/www/10let/
SSCŘ (2003-04): LS 2004 
ZS 2003 = 2. varianta kurzu: sociální stratifikace

Teoretický seminář ZS/LS 2002-03
Měření sociálního statusu AR 2005-06
Rozvrh ISS na LS 2005 Diskuse nad kurzem KCCS kontakt & konzultace: jiri.safr@seznam.cz
Duplicita semin. prací - pravidla Diskuse nad výukou sociologie
(v LS 2004)


Katedra sociologie ISS UK FSV (staré stránky) (neoficiální) stránky katedry sociologie
(dokumenty katedry, záznamy ze schůzí, PGS)
areál UK v Jinonicích
(knihovna atd.)
Sociologický ústav AV ČR - soc.cas.cz Sociologický datový archiv (SDA) shromažďuje a zpracovává sociologická data v elektronické podobě.
Areál UK v Jinonicích - jinonice.cuni.cz
slovnik.cz - vícejazyčný online slovník Vybr. teorie sociální stratifikace
(LS 2001) - Doc. Šanderová